Undervisningsplaner

Her på siden kan du læse mere om undervisningsplanerne for de enkelte fag. Vi underviser i de samme fag som folkeskolen og de faglige målsætninger i de enkelte fag står fuldt ud mål med de krav, der stilles i Fælles Mål for folkeskolen. 

 

Vi har valgt at følge undervisningsministeriets fælles mål i de enkelte fag - dog med undtagelse af historie og kristendom, som vi anser som kulturbærende fag og derfor har udarbejdet vores egne målsætninger for. 

 

Fælles mål kan du finde ved at klikke på hvert enkelt fag oplistet herunder:

Humanistiske fag Naturvidenskabelige fag praksis/musiske fag Obligatoriske emner

 

Dansk

 

Matematik Musik Færdselslære
Engelsk NaturTeknik (Geobio) Idræt

 

sundhed- og seksualuv.

 

Tysk

 

Fysik/kemi Billedkunst uddannelse- og job

 

Samfundsfag

 

Biologi Madkundskab  
 

 

Geografi

 

valgfag  

 

Specialundervisning: Der tilbydes specialundervisning til elever med behov for ekstra støtte i en periode. Underviisningen er tilrettelagt som intensive kursusforløb og foregår uden for normal skema, så børnene ikke hives ud af klassens sociale liv og ikke går glip af klassens normale undervisning.

Øster Jølby Friskole - Søndervej 43, Ø. Jølby - 7950 Erslev - tlf. 97 74 12 36 - mail: kontor@ojf.dk